TOP

招聘

应聘下属企业简历投递渠道


                                                    1、正大天晴药业集团股份有限公司

                                                    简历投递网址:https://cttq.zhiye.com/

                                                    简历投递邮箱:cttqhr@vip.163.com

                                

                                                    2、北京泰德制药股份有限公司

                                                    简历投递网址:https://tidepharm.zhiye.com/Social

                                                    简历投递邮箱:zhaopin@tidepharm.com

                                

                                                    3、南京正大天晴制药有限公司

                                                    简历投递网址:http://njcttq.zhiye.com/Campus

                                                    简历投递邮箱:hr05@njcttq.cn

                                

                                                    4、江苏正大丰海制药有限公司

                                                    官网:http://www.ctfh.com.cn/

                                                    简历投递邮箱:ctfhhr@163.com

                                

                                                    5、西安正大制药有限公司

                                                    官网:http://www.xiancp.com/

                                                    简历投递邮箱:rlzyb@xiancp.com

                                                    

                                                    6、上海通用药业股份有限公司

                                                    官网:http://www.cpshgp.com/

                                                    简历投递邮箱:hr@shgpharm.com

                                

                                                    7、正大制药(青岛)有限公司

                                                    简历投递邮箱:sunyf@cppqd.com

                                                    

                                                    8、正大邵阳骨伤科医院

                                                    简历投递邮箱:Zdsygskyy_hr@163.com

                                


赢钱彩官网 - 百度百科